Tervezet
a falusi iskolákat érintő szabályozás felülvizsgálatára az Élőlánc a kisiskolákért kezdeményezés február 26-i javaslatai nyomán.

Stratégiai cél

Azokon a településeken, ahol a családok ezt igénylik, az alapvető oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények legyenek helyben elérhetőek a bölcsődétől a nyolcadik iskolai évfolyamig.  

A javasolt ellátás-szervezési modell

A működési előírások és finanszírozási szabályok jelenlegi, túlbonyolított rendszerét egyszerűsíteni kell. Ezzel megnövekszik a helyi döntéshozók felelőssége. A döntéshozatalban biztosítani kell a társult községek egyenjogúságát és közvetlen beleszólását a helyi intézményt érintő döntésekbe.

Az iskolafenntartó társulások a jövőben önálló iskolák/óvodák szövetségeiként működjenek. A szövetkezés célja az egyes iskolák lehetőségeit meghaladó feladatok közös ellátása, a pedagógusok munkájának ésszerű megszervezése, a gazdaságosabb működés.

A társult intézmények önállóságát helyre kell állítani, igazgatójuk kinevezésénél a községi önkormányzat rendelkezzen egyetértési joggal. A társulás keretében működő iskolák pedagógiai programjukat maguk készítsék (e tekintetben a társulási intézmény vezetője - főigazgató? - gyakorolhassa egyetértési jogát). A közösen ellátandó feladatokat értelemszerűen a társulás közös munkaterve határozza meg. Közös továbbá az intézmények gazdálkodása, de az egyes településeket érintő döntések az érintett önkormányzat egyetértéséhez kötöttek.

Ugyanezek a jogok illessék meg azokat a községeket is, amelyek iskoláikat többcélú kistérségi társulás keretében működtetik. 

Minőségbiztosítás

A többcélú kistérségi társulások a regionális oktatási hivatal szakmai közreműködésével, az elmúlt évek adatainak felhasználásával készítsék el és hozzák nyilvánosságra a kistérségben működő valamennyi általános iskola, értékelését fenntartóra való tekintet nélkül. Ennek alapját az érintett intézmények önértékelése képezze. Az értékelés szempontjai: a kompetencia mérések eredményei, később ezek változásának tendenciái (különös tekintettel a hozzáadott pedagógiai értékre), egyéb tanulói teljesítmények (pl. továbbtanulási eredmények), szaktanár ellátottság, tanárok képzettsége, a kötelező ellátást meghaladó szolgáltatások, felszereltség. Erre az értékelésre épüljön a többcélú társulások kistérségi közoktatási intézkedési terve. 

Finanszírozás

Alapelvként az egyes iskolák közötti megkülönböztetés ne mennyiségi alapon történjen, hanem a pedagógiai munka minősége szerint. Ne korlátozzák a kisiskolák részvételét a fejlesztési és egyéb pályázatokon.

Az iskolák értékeléséhez a jelenlegi támogatási rendszert kiegészítő új, minőségi normatíva kapcsolódna. Oktatási feladatellátásra alakult társulás tagjai a minőségi jogcímen folyósított támogatásban együtt részesüljenek, hogy a támogatás a minőségi különbségek csökkentésére, szakmai együttműködésre ösztönözzön.

Önálló és társult intézmények egyaránt részesüljenek az alapnormatíva mellett minőségi támogatásban is. A társulást, a közös feladatellátást ösztönző,  a társulás fenntartójának folyósított támogatások egy része megmarad (pl. a bejáró hallgatók utáni normatíva), egyes elemei beépülnek az alapnormatívába - így minden iskola számára hozzáférhetőek lesznek - egy további hányad pedig a minőségi normatívának adja át a helyét.  

Létszám-korlátok

A társulás keretében járó kedvezmények továbbra is a meghatározott minimális csoportlétszámhoz kötöttek, azonban megfelelő pedagógiai program esetén a felső tagozaton is elfogadottá válik a különböző évfolyamok tanulóiból összevont csoportok kialakítása.

Megfelelő minőségi mutatók esetén a 7-8. osztályra megállapított minimális létszám hiánya ne akadályozza az intézmény működését illetve évfolyamok indítását.  
 

- - - - - - 

kapcsolat: Élőlánc Magyarországért

Lányi András elnökségi tag ( Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. , 30/5979-123)

Farkas Gabriella oktatáspolitikai koordinátor ( Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. , 30/5979-001)