Élőlánc a kisiskolákért mozgalom nyílt nap

„Éljen a falusi iskola!” pályázat

(módosított kiírás, a módosítások vastagon szedve)

Az Élőlánc a kisiskolákért mozgalom keretében a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a kis létszámú alapfokú oktatási intézmények támogatására.

A pályázati alapból elsősorban a 2000 fő alatti lakosságszámú településen, valamint a jelenleg városi jogállású településhez bármikor csatolt egykori falu (ma városrész) területén működő, a kis tanulólétszám miatt fennmaradásában veszélyeztetett általános iskola (a továbbiakban: intézmény) működéséhez, fejlesztéséhez igényelhető támogatás – saját forrás biztosítása mellett – függetlenül az intézmény fenntartójától és az osztályok számától.

 1. Pályázatot nyújthat be:
 1. Az intézményt önállóan, vagy társulás tagjaként fenntartó helyi önkormányzat, valamint
 1. az intézmény működését segítő civil szervezet (egyesület, alapítvány, egyház) a továbbiakban: Pályázó, minden esetben az intézmény/tagintézmény vezetőjének ellenjegyzésével.
 1. Pályázati cél: az intézmény működésének, a tanulók megtartásának segítése, a nevelő-oktató munka javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása.
 1. A támogatás összege, a nyertesek száma: 100.000 – 500.000 forint a pályázati alaptól függően.
 2. A Pályázó a támogatást adatlapon igényelheti 2008. március 30-ig (az adatlap letölthető: www.mante.hu., www.elolanc.hu/kisiskola) A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:
 1. az intézményre vonatkozó helyzetleírást, benne az intézmény fontosságának bemutatásával, a megtartásra vonatkozó törekvésekkel
 1. az általános iskola országos kompetenciamérésben elért két utolsó eredményét, ennek alapján fejlesztési céljait (az a-b. pontok összes terjedelme legfeljebb 2 db A/4 oldal)
 2. a Pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a vállalt – legalább 10 % – saját forrás meglétéről, annak biztosításáról, a támogatásnak az intézmény javára történő felhasználásáról
 3. a civil szervezet bejegyzéséről szóló bírósági végzés 90 napnál nem régebbi kivonatát
 1. nyilatkozatot arról, hogy a Pályázónak nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik
 1. A benyújtott pályázatokat a beküldött dokumentumok alapján szakértői bizottság értékeli, amelynek társelnökei: Gazsó Ferenc egyetemi tanár és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, tagjai: Barlai Róbertné, a Független Pedagógus Fórum elnöke, Pálinkó Gyuláné, a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesületének elnöke, Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke.
 1. A szakértői bírálat szempontjai:
 • a pályázat pedagógiai tartalma, megvalósíthatósága
 • a tanulók megtartásának realitása
 • az iskola önértékelésének minősége az országos kompetenciamérés alapján
 • a pályázati cél eléréséhez mozgósított helyi aktivitás
 • a tanulók jelenlegi és várható létszáma
 • a saját forrás mértéke.
 1. A Támogató a szakértői bizottság bírálata alapján hozott döntését 2008. április 30-ig írásban, a Támogatási szerződést ezt követően legkésőbb 30 napon belül megküldi a Pályázónak.
 1. A támogatást a Támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül a Pályázó számlájára utalja a Támogató.
 2. A Pályázó a támogatás és a saját forrás cél szerinti felhasználásáról számlák, bizonylatok hitelesített másolatának becsatolásával, és a pályázat megvalósulásának írásos bemutatásával 2008. október 31-ig köteles elszámolni.

A pályázatokat a következő címre kérjük elküldeni: Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete, 1122 Budapest, Városmajor u. 71. 
További tájékoztatásért forduljon Farkas Gabriellához: 06/30 5979 001;
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

 

 

 Letölthető adatlap